„BORN IN SCHIEFWEG“

Bavorská muzea se rozrostla o další atrakci: Po dvou letech plánování a třech měsících příprav otevřelo Muzeum vystěhovalectví „Born in Schiefweg“ 15. května 2010 své brány. V rodném domě básnířky Emerenz Meierové v Schiefwegu u Waldkirchenu (okres Freyung-Grafenau) vzniklo muzeum, které je věnované vystěhovalectví z Bavorského lesa a Šumavy do Ameriky. Zároveň představuje životní osudy básnířky Emerenz Meierové a dokumentuje její pevné místo v bavorské literatuře.
Jste připraveni na cestu do Nového světa? Tak se naloďte!